Bug�n: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

 

 

�r�n Kategorisi
 
  Yeni �r�nlerimiz
 

Spider Sp200 2D Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Tiger CS26 RF Kablosuz Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Partner 6200
Fiyat Sorunuz
 

Partner Se100
Fiyat Sorunuz
 

Any Shop Taþýnabilir PC
Fiyat Sorunuz
 

PERKON PS 4200 MASA BARKOD OKUYUCU
Fiyat Sorunuz
 

Opticon OPI 2201
Fiyat Sorunuz
 

MPOS295 MOBÝL SATIÞ SETÝ
Fiyat Sorunuz
 

Bluetooth Serial Adapter
Fiyat Sorunuz
 

Olivetti OL 2002 MT
Fiyat Sorunuz
 

Para Çekmeceleri
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001T
Fiyat Sorunuz
 

Sharp ER-A495 T
Fiyat Sorunuz
 

MOBILE COMPIA M3 EL TERMÝNALÝ
Fiyat Sorunuz
 

Symbol MC3090-G
Fiyat Sorunuz
 
 D�viz Kuru
Dolar 0.00 0.00
Euro 0.00 0.00
Sterlin 0.00 0.00
Parite �/$ 0.00
 
  �ok Sat�lanlar
 
  E-Posta Listesi
E-Mailiniz
 
 Anket
Sitemizi Beðendiniz mi ?
Çok Beðendim
Beðendim
Ýdare Eder
Beðenmedim
   

   Kategori Se�iniz
  �r�nler > POS Kasalar > InterPOS Kasalar
 Inter MPOS 2001T


Bu �r�n� sizden �nce 12233 ki�i g�r�nt�lemi�.

�r�n Fiyat�

 : Sorunuz

 
 

Bu �r�n Stoklar�m�zda..

�r�n �zellikleri

 �r�n Modeli  : MPOS 2001T
 �r�n Markas�  :
Inter
 �r�n �zellikleri

MPOS 2001T

"Yeni Nesil POS Yazarkasalar"

 • ELEKTRONÝK KAYIT ÜNÝTELÝ
 • TERMAL VE NOKTA VURUÞLU YAZICI SEÇENEKLÝ
 • FÝÞ DEPOLAMADAN KAYIT ALTINA ALMA
 • KAÐIT TASARRUFU
 1. Kolay Kullaným
 2. On-line ve off-line çalýþabilme
 3. Etiketli tuþ ile satýþ (32 Farklý ürün)
 4. Ürün bulunamadýðý zaman ses ile uyarma
 5. Fiyat Gör fonksiyonu
 6. Ýsim ile ürün arama
 7. Monitör sayesinde tüm ürünlerin ekranda görülmesi
 8. Tüm fiyatlarýn monitör, display ve fiþde binlik deste ayracý ile gösterilmesi
 9. Gün sonunda Z raporu alma uyarýsý
 10. Ortak banka poslarý ile RS232 haberleþme 
 11. Banka posuna provizyon miktarýnýn otomatik yollanmasý
 12. Provizyonun alýnmasýndan sonra belgenin otomatik olarak kapatýlmasý
 13. Ara toplama veya son satýþa, yüzde veya tutar indirimi / artýrýmý yapabilme
 14. Fiþ içerisindeki son satýþa yapýlan indirim veya artýrýmýn kullanýcý tarafýndan hatalý yapýlmasý halinde düzeltme tuþu ile bu iþlemi geriye alabilme
 15. Fiþ içerisindeki son yapýlan satýþýn kullanýcý tarafýndan hatalý yapýlmasý halinde düzeltme tuþu ile bu iþlemi geriye alabilme
 16. Fiþ içerisinde (indirim veya artýrým yapýlmýþ olsa dahi) satýþýndan vazgeçilen ürünlerin iptal iþlemi ile geriye alýnabilmesi
 17. Ürün seri numarasý girerek satýþ yapabilme
 18. 7 farklý promosyon çeþidi ile promosyon yapabilme
 19. Ara toplama indirim
 20. Ürüne indirim
 21. Ürüne ürün verme
 22. Ürün grubuna indirim
 23. Ürün grubuna ürün verme
 24. KDV tutarý kadar indirim
 25. Reyon indirimi
 26. Bir fiþde satýlan ürünlerin adetlerine limit koyabilme
 27. Taksitli satýþ yapabilme
 28. Fiþ baþýna ve/veya fiþ sonuna Logo basabilme
 29. Belge sonuna istenilen mesajý yazabilme
 30. Fiþe veya faturaya kredi kartý yada müþteri kartý numarasý yazma
 31. Fiþi faturaya aktarma
 32. 3 adede kadar fiþ veya faturayý beklemeye alma
 33. Yemek çeki, kupon restaurant, ticket, sodexho ile ödeme yapma
 34. Diplomatik satýþ özelliði
 35. Z-Raporunda iptal edilen fiþ/fatura adet ve toplamlarýný yazma
 36. Arka ofis ekranýndan X Raporu ve Mali Bellek Raporunu on-line olarak görüntüleyebilme
 37. Arka ofis ekranýndan Z Raporu görüntüleyebilme. (Bu iþlem yapýldýðýnda cihaz yazýcýsýndan Z Raporu alýnmýþ olur.)
 38. Ayný yazýcýdan hem iþ hemde belge (fatura,gider pusulasý, taksitli satýþ taksitlendirme dökümü) düzenleyebilme
 39. Satýcý prim takibi yapýlabilme
 40. Yetki seviyelerine göre cihaz fonksiyonlarýnýn kullanýmýnýn sýnýrlandýrabilmesi
 41. Elektronik kayýt ünitesi :
 42. Diðer POS cihazlarýna göre en hýzlý kayýt bulma ve döküm alabilme
 43. Tek belge dökümü
 44. Z No ve fiþ no girerek döküm alma
 45. Tarih ve fiþ no girerek döküm alma
 46. Tarih ve saat girerek döküm alma
 47. Z No girerek sadece Z-Raporu döküm alma
 48. Fiþ veya rapor barkodunu okutarak döküm alma
 49. Dönemsel belge dökümü
 50. Ýki tarih-saat aralýðýnýn dökümünü alma
 51. Ýki Z No - Fiþ No aralýðýnýn dökümünü alma
 52. Ýki Z No aralýðýnýn dökümünü alma
 53. Tek tarih girerek girilen tarihin dökümünü alma
 54. Elektronik Kayýt ünitesi detay raporu alabilme
 55. Elektronik Kayýt ünitesi detay rapor bilgilerinin ekranda görünebilmesi
 56. Arka ofisten Elektronik kayýt ünitesi detay raporunu alabilme 

Di�er Resimler


mpos2001t

Yorumlar

Hen�z hi�kimse yorum yazmad�.

Siz bir yorum yazmak isterseniz buray� t�klay�n

Taksitlendir

Sorunuz...

 


  Sepetiniz
Sepetinizde
hi� �r�n
bulunamad�!.
 
  �yeler ��in
Kullan�c�
�ifre
 

  �ye Ol 
 
 �ifremi Unuttum
 
  �ok Gezilen �r�nler
 

Para Çekmeceleri
Fiyat Sorunuz
 

Partner Se100
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001 Nokta Vuruþlu
Fiyat Sorunuz
 

Inter MPOS 2001T
Fiyat Sorunuz
 

MOBILE COMPIA M3 EL TERMÝNALÝ
Fiyat Sorunuz
 

Tiger CS26 RF Kablosuz Barkod Okuyucu
Fiyat Sorunuz
 

Lukhan LK11 Termal Yazýcý
Fiyat Sorunuz
 

Bluetooth Serial Adapter
Fiyat Sorunuz
 

MPOS295 MOBÝL SATIÞ SETÝ
Fiyat Sorunuz
 

Any Shop Taþýnabilir PC
Fiyat Sorunuz
 
  �statistik

Online

1  ziyaret�i
�.G�n
38  ziyaret�i
Bug�n
7  ziyaret�i
Toplam
436431  ziyaret

 
Ana sayfa | Hakk�m�zda | �yelik | Sipari� Teslimat | Garanti �ade | G�venlik ve Gizlilik | �deme Formu  |  Banka Hesaplar�m�z | �leti�im

     
   

T�m haklar� sakl�d�r ve :: Tercihmarket.Com :: E-Ticaret Portalý [Tria Eczane Otomasyonu,Yazýlým,Maðaza Otomasyon,El Terminalleri,Depo Yönetimi,Terazi Sistemleri,Barkod,POS,Kasa,Barkod Sistemleri,POS Kasa,Sarf,Rulo,Manyetik Kart,Kamera Sistemleri,KareKod, Kare Kod,Et Balýk Kurum sitesine aittir. Site i�erisinde yer alan t�m metin, resim ve i�erikler izinsiz kopyalanamaz ve �o�alt�lamaz.
Sitenin yaz�l�m tasar�m ve hosting hizmetleri Cizginet.Com  taraf�ndan sa�lanmaktad�r.

Sayfa 8.7601 Saniyede Y�klendi.